Namba Sour

Suntory White Whiskey, Yuzu, Lemon, Egg White, Orange Peel Protein and Citrus is Good for You